De werkgroep Kunst heeft gesprekken gehad met verschillende ambtenaren om te achterhalen wat de visie, het gemeentelijk beleid, is inzake kunst in de openbare ruimte. Na verkenning van
aanpak en beleid van andere steden, wordt overleg gezocht met wethouder List.