Enkele deelnemers hebben een gesprek gehad met CRA Vastgoed over de plannen. Dhr. Van Groezen gaf kort weer welke acties zijn ondernomen (o.a. gesprek met buurtbewoners), architect Karin Vissers gaf toelichting op de (on)mogelijkheden en liet enkele schetsen zien. Bas Dikker is projectleider en nodigde ons uit voor een bezoek aan het klooster tegelijk met enkele leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. Wij hebben te kennen gegeven met de plannen tot op dit moment te kunnen instemmen, maar dat een definitief “ja” afhankelijk zal zijn van verdere uitwerkingen.