Met medewerking van Joh. van den Boomen werd een bezoek gebracht aan de gemeentelijke opslag bij Gebr. Van den Eijnden op Flight Forum. De kunst is daar opgeslagen in containers. De aanwezige objecten worden nooit door iemand bekeken. Wel betaalt de gemeente trouw voor de opslag. Een ander deel van het gemeentelijk kunstbezit is opgeslagen op Sectie C. Het is niet uitgesloten dat elders nog meer bewaarplaatsen zijn. Er wordt door de werkgroep gekeken hoe enkele andere gemeenten met opgeslagen kunst omgaan. Het ligt in de bedoeling om de gemeente daarna een voorstel te doen.