Er zijn zorgelijke ontwikkelingen op monumentengebied. Een Helmondse projectontwikkelaar laat het pand het Virginisch Schip (Bart Smit) aan de Vrijstraat bewust zo verloederen dat het straks rijp is voor de sloop. De Henri van Abbestichting zal proberen aan deze ontwikkeling bekendheid te geven in de pers. De Henri van Abbestichting schrijft een brief aan het gemeentebestuur over de verloedering van het pand.