De Henri van Abbestichting heeft via de gaten in de voorgevel van het pand geconstateerd dat de laat 16e-eeuwse balklagen en tussenmuren geheel verdwenen zijn. De stichting vraagt zich af hoe het zover heeft kunnen komen. De eigenaar heeft immers zonder sloop- of monumentenvergunning gehandeld! We wijzen een vinger in de richting van de gemeente Eindhoven en we vinden dat de gemeente een veel actiever beleid zou moeten voeren als het gaat om panden met de monumentenstatus. Een nieuwe eigenaar zou van deze status op zijn minst op de hoogte moeten zijn. Wij betwijfelen of dit hier het geval is geweest.