De gemeente heeft, in tegenstelling tot wat werd gedacht, geen aangifte gedaan van de inwendige sloop van het monumentale pand aan de Vrijstraat. Besloten wordt dat onze Stichting in dergelijke gevallen voortaan zelf aangifte zal doen.