In november met gemeenteambtenaar de panden bezocht. Er zijn gesprekken met de architect van Bollen gaande. De gemeente eist dat de constructie voor een belangrijk deel wordt gedragen door de betonnen bak van de kelder. De voorgevel wordt in oude staat hersteld. De 17e-eeuwse kapconstructie wordt gespaard en waar nodig hersteld. Overleg met Toezicht handhaving blijft.