Als businesscase van de op te richten NV Stadsherstel zijn nu 2 panden voorgedragen: de pastorie van de Steentjeskerk en de Essentcentrale op Strijp R. Aan HvA is gevraagd om na te gaan hoe de gebouwen kunnen worden herbestemd. Freek de Leeuw zal de ontstaansgeschiedenis en problematiek van de pastorie beschrijven.