De eigenaar van de Steentjeskerk heeft bezwaar tegen een (permanente) tentoonstelling aldaar. Anne Rensen zal daarover worden ingelicht door onze voorzitter. Ze zal door Peter Thoben worden uitgenodigd voor een informatief gesprek met hun projectgroep.