Vooruitlopend op de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht van het Bergenkwartier gaat een aantal leden van onze stichting met Fons Spijkers praten over de mogelijkheden die wij hebben om alvast aan de slag te gaan en materiaal te verzamelen.