Er moet een nieuw bestemmingsplan komen voor het gebied van De Bergen. Om te voorkomen dat er voor het gereedkomen daarvan ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden, zal de voorzitter de gemeente vragen een voorbereidingsbesluit te nemen. Zo’n
besluit is een jaar geldig en kan daarna nog met een jaar worden verlengd.