De wethouder staat positief tegenover het idee om het Bergengebied in bescherming te nemen. De bescherming van het Bergengebied vertrekt vanuit het nulpunt. De wethouder ziet een voorbereidingsbesluit als voorlopige bescherming nog niet zitten. Wij hebben de nadruk gelegd op noodzaak van burgerparticipatie. Er is nog niet gesproken over het Van der Schootterrein. (Op 6 juni zal over de Bergen een vergadering worden gehouden, waar enkele leden van onze stichting naar toe zullen gaan.)