Een voorbeeld van geslaagde inspraak biedt de renovatie van de Willemstraat, waar alle wensen van de straat konden worden gehonoreerd. Er zijn ook voorbeelden van hoe het niet moet. Op het Van der Schootterrein wordt het oppassen. De buurt krijgt daar inspraak, maar door een mededeling van een ambtenaar kan bij de ontwikkelaar die zich heeft gemeld al de suggestie zijn gewekt, dat zijn plan na enige aanpassing kan worden uitgevoerd. In werkelijkheid echter, is daarover in dit stadium nog niets te zeggen. Het plan van een andere bouwer voor 14 studio’s op een achterterrein in het Bergengebied dreigt in eerste instantie zonder inspraak van de buurt op de rails te worden gezet.