De gemeente ontwerpt een ontwikkelingsvisie.
Tijdens de ontmoeting tussen enkele bestuursleden en de heer Krzeszewski, directeur DSOB, werden enkele actuele zaken aan de orde gesteld, zoals de Bergen. Onze inbreng hierbij wordt zeker gewaardeerd. Verwacht wordt, dat wij een serieuze gesprekspartner zijn. Voor het Bergenkwartier betekent dat dat we ons nu serieus moeten gaan bezighouden met het verzamelen van informatie. Het is een goede zaak dat wij een inbreng hebben bij de vele plannen. Wel blijft het zaak dat onze Stichting zich positiefkritisch en onafhankelijk blijft opstellen.