De directeur van DSOB dacht dat wij inmiddels het Bergengebied hadden geïnventariseerd. Dat zouden wij echter niet doen, maar een in te huren projectbureau. Wij zijn echter bereid die taak tegen betaling alsnog op ons te nemen. Het is dan wel zaak van te voren goede afspraken te maken, om te voorkomen dat onze ideeën later alsnog terzijde worden geschoven. De stemming in het Bergengebied is intussen redelijk negatief. De mensen hebben het idee dat er niets gebeurt en willen antwoord op hun vragen. De Henri van Abbestichting zal informeren of het projectbureau al werkt en laat de voorzitter de uitslag horen. De voorzitter neemt contact op met de directeur van DSOB.