Tijdens de laatste vergadering over de Bergen waren drie mensen aanwezig, waaronder de Henri van Abbestichting. Er is gesproken over wonen, groen en parkeren. Het binnenterrein lijkt door de DSOB te zijn toegezegd aan Holland Art Galery. Toch is dat terrein belangrijk voor de buurt, die het overigens onderling niet eens is over de gewenste ontwikkelingen. Het vertrouwen in de gemeente is klein. Het buurtcomité van het Wilhelminaplein is het oneens met de gemeentelijke plannen voor het parkeren daar. Moet de Henri van Abbestichting blijven opkomen voor de belangen van de Bergen nu de belanghebbenden veelal lijken af te haken? Ja, daar staan wij voor.