Er wordt verslag gedaan van het overleg met de gemeente. De bewoners willen de open plekken behouden als groen en speelgelegenheid voor de kinderen. De gemeente heeft toezeggingen gedaan aan geïnteresseerde bouwers. Vermoed wordt dat de plannen van de gemeente al vastliggen. De Henri van Abbestichting staat achter de bewoners en heeft een brief aan wethouder M. Fiers gestuurd. Wij zullen het punt ook ter sprake brengen bij een gesprek met de directeur van DSOB (20 november).