Op het Wilhelminaplein dreigt de bewoning te verdwijnen door
het aankoopbeleid t.b.v. de horeca. Wij vragen de gemeente nogmaals alle plannen in het Bergengebied – incl. die op het plein – voorlopig in de koelkast te zetten. Het is echter de vraag in hoeverre het de gemeente mogelijk is aangevraagde vergunningen  te weigeren.