In de Bergen is de gemeente druk doende het beleid in te vullen, maar tegen de wensen van de bewoners in. Wel is er een plan waar de ondernemers zich achter hebben geschaard. Daar werkt de gemeente mee. De projectgroep hoort allerlei geruchten, maar kan geen initiatieven nemen als er geen zekerheid is. Het Van der Schootterrein zou al zijn verkocht. Besloten wordt de werkgroepen Ruimtelijke kwaliteit en De Bergen en Groen samen overleg zullen plegen over de te volgen koers.