Vooruitlopend op de ontwikkelingen schijnt Holland Art Gallery enkele panden aan de Bergstraat te hebben gekocht. Zoals bekend wil de Gallery een hotel vestigen op het binnenterrein. Dat moet passen in de gemeentelijke visie, maar gezien de al gedane toezeggingen zal de gemeente geen problemen maken als het zover is en de grond aan HAG verkopen. Op 16 juli om 18.30 uur worden de buurtbewoners over het Luciferterrein geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in de Witte Dame. De buurtbewoners willen op het terrein groen en speelfaciliteiten.