Het is onduidelijk wat er gebeurt. De gemeente (Ronald Reynen) geeft vragende inwoners de indruk dat in de plannen met hun belangen rekening wordt gehouden, maar het is niet duidelijk wat de gemeente van plan is, noch wat ze doet. Wel schijnen er twee projectleiders te zijn aangesteld. Werkgroep de Bergen zal contact opnermen met de gemeente.