Nu de verkoop van de boerderijen op Gennep niet doorgaat, lijkt de gemeente van plan de boerderijen op Bokt te verkopen. De boerderijen op Bokt en  de laatste op Esp vormen met hun hagen, bomen en perceelsgrenzen in waardevol cultuurhistorisch ensemble voor de ‘Groene Poort’, waarmee de
gemeente momenteel reclame maakt. De voorzitter zal een brief aan B & W sturen waarin om opheldering wordt gevraagd over de verkoopplannen.