Er wordt geïnformeerd in hoeverre het juist is dat de gemeente de boerderijen op Bokt wil verkopen. Dit gezien het feit dat die samen met de laatste boerderij op Esp, met hun hagen, bomen en perceelsgrenzen in dit natuurgebied een waardevol cultuurhistorisch ensemble vormen. Er wordt geïnformeerd bij Trefpunt Groen of die is geïnformeerd.