De Henri van Abbestichting hoopt met dit gemeentelijke project eind oktober gereed te zijn. Op het ogenblik is de lijst gevorderd tot het NRE-terrein, dat dank zij het gemeente gemakkelijk toegankelijk is voor onderzoek. Inmiddels zijn al enkele panden van de monumentenlijst afgevoerd, m.n. aan de Parklaan.