Het ligt in de bedoeling in de toekomst vijftien monumenten van de gemeentelijke lijst af te voeren, waaronder panden in het Villapark (beschermd stadsgezicht) en het Wilhelminaplein. Tegen die tijd zijn in het Villapark andere instrumenten beschikbaar om de panden te beschermen. De panden aan het Wilhelminaplein kunnen beter op de lijst blijven staan,  omdat anders het gevaar bestaat dat de gevelwand ernstig wordt aangetast.