Het rapport over het actualiseren van het monumentenbestand is gereed. Achteraf is nog verzocht een drietal panden die afgevoerd zouden kunnen worden, alsnog te handhaven, waaronder Wilhelminaplein 9.