Voor een monument voor Van Gogh in de Genneperparken zal een aanlegvergunning moeten worden aangevraagd. Met zo’n vergunning wordt voorkomen dat het bestemmingsplan moet worden veranderd.