Meegedeeld wordt, dat het project “Geschiedenis op straat” binnenkort opnieuw wordt opgestart. Mogelijk is er vanuit de gemeente enig geld voor beschikbaar. Gedacht wordt aan straattegels met afbeeldingen, aanwijsbordjes, enzovoorts.