Er worden in het centrum vijftien stenen gelegd met afbeeldingen en teksten. In januari of februari wordt de wandelroute feestelijk geopend. Wij zullen als initiatiefnemers van dit project ook een stukje van de eer opstrijken en er voor zorgen dat de Van Abbestichting met het project in de pers komt.
Op het NRE-terrein wordt gebouw 3 in gereedheid gebracht om er de afdeling archeologie (Archeo-Hotspot gaat dat heten!). Eindhoven in Beeld en een architectenbureau te vestigen.