Het beheer van de gebouwen van Eikenburg komt in handen van Trudo, die hier bijzondere groepen zal huisvesten. De gebouwen zullen worden aangepast. Er wordt naar gestreefd de schil te handhaven. Willy de Groot wordt projectleider. Als architect voor het de invulling van hoofdgebouw en de ‘monumentale’ paviljoens wordt gedacht aan Bob van Reeth. We zullen hierover contact opnemen met de architect om het monumentale en het wederopbouwdeel te begeleiden.