Trudo krijgt Eikenburg in erfpacht. Trudo wil het terrein gebruiken voor de huisvesting van bijzondere groepen. De sportvelden en het zwembad worden gehandhaafd. Over de kapel zullen  de broeders blijven beslissen. De paviljoens worden beschouwd als wederopbouwarchitectuur. Aan ons is gevraagd mee te denken als het over monumentale waarden gaat. Th. Aussems van Trudo heeft ermee ingestemd dat het Van Abbe-archief op Eikenburg blijft.