Wij hebben van Jos Goyaerts vernomen dat voor de verbouwing en restauratie van Eikenburg een ter zake deskundige architect en een idem bouwbedrijf zullen worden aangetrokken.
Er moet een groenplan worden gemaakt voor het terrein Eikenburg.