Het achterste deel van het pand Bokt 19 is (met opzet?) ingestort. Een aanpalende stal is inmiddels ook ingestort. Dat laatste zou zeker niet met opzet zijn gebeurd. In deze omgeving zijn al meer panden ingestort. We houden in de gaten wat er met de boerderijen in Bokt gaat gebeuren. Allerlei monumenten verdwijnen dus langzamerhand. Dat is mogelijk omdat de gemeente niet handhaaft.