Over de hopeloze toestand van de monumenten Bokt 18 en 19 (waarvan er één gemeente-eigendom is) wordt een brief opgesteld aan B & W en de Raad. Een afschrift  gaat naar alle media.