Als antwoord op onze brief hebben wij van de gemeente een bewust nietszeggend schrijven ontvangen. Bokt 19 zal door de eigenaar moeten worden gerenoveerd (gerestaureerd?) en Bokt 18 is gemeentelijk eigendom en zal worden verkocht met restauratieplicht.