De gemeente had gehoopt haar pand te verkopen aan de valkenier, maar de buurt is daar tegen. Van het andere pand is inmiddels niet veel meer over dan de muren. De bovenste baksteenlagen daarvan (met muizentanding) mag van de gemeente worden afgebroken en het restant daarna met een paar lagen stenen worden verhoogd, waardoor de muren uiteindelijk hoger worden. Voor het ‘restaureren’ van het pand krijgt de eigenaar subsidie van provincie en gemeente. Inmiddels is gebleken dat de aannemer met een ander bouwplan werkte dan door de gemeente was goedgekeurd. Toen de aannemer dat vernam heeft hij zich teruggetrokken.