De gemeente zal de ‘verbouwing’ van  Bokt 19 (er staan nog twee muren) pas beoordelen na afloop van  het restauratieproject. De gemeente wil geen derden laten onderzoeken of Bokt 18 (Falcon Crest) zou kunnen worden herbestemd. Gemeld wordt, dat zij dit al heeft gedaan en zelf kundig is om dit af te werken. Het pand staat tegenwoordig leeg en de kap is gedeeltelijk ingestort, Falcon Crest opereert vanuit een gebouw daarachter.