De ‘restauratie’ van Bokt 19 is bijna gereed. Er is weinig over van het monument dat er stond. Binnenkort zou de gemeente volgens de huidige regels moeten nagaan in hoeverre de eigenaar zich heeft gehouden aan de afgegeven vergunningen. Vermoedelijk zal dan blijken, dat de gemeente daar niet in zal slagen. Het monument is er niet meer en het gebouw kan dan van de monumentenlijst worden gehaald.