De beide boerderijen op Bokt (nummer 18 Falconcrest en nummer 19 particulier) hebben voor veel commotie gezorgd. Het stuk in het ED over nummer 19 is veel becommentarieerd. Deels door de financieel gedreven personen, die zich afvragen waar wij ons mee bemoeien of die van oordeel zijn dat we dan zelf zo’n boerderij moeten opkopen. De andere helft van de reacties is overwegend positief. De noodkap op nummer 18 is nog steeds niet geplaatst.