Na de bouwvakvakantie gaat de aannemer aan de slag met het dak van Bokt 18. Volgens Roeland Geelen is de restauratie van Bokt 19 volgens de regels verlopen. In overleg met Geelen en De Bie zal laatstgenoemde het dossier lichten om na te gaan of inderdaad  aan alle voorschriften is voldaan. Op één na hebben de bewoners van Bokt geen bezwaar tegen Falcon Crest. Alle protesten lijken het werk van één enkele bewoner te zijn. De raadsvragen over Bokt 19 zijn nog niet beantwoord.