De groep heeft zich onder meer beziggehouden met het voormalige Kamp Beatrix. Er was een onderzoek noodzakelijk naar de flora en fauna van het gebied, maar dat is niet uitgevoerd. Er leven vier soorten vleermuizen in het kamp. Natuurbeschermers hebben weten te bereiken dat de sloop deels is stilgelegd. Het linkerdeel van het kamp (met het ‘kerkje’) blijft daardoor voorlopig gespaard. De Eindhovense spotters zijn geïnteresseerd in een clubhuis in dit gebied. Er komt een gesprek tussen ons en de heer B. Toorn van de gemeente i.v.m. de toekomstplannen van het terrein.
Er is een brief uitgegaan naar B & W en de raad om informatie over een eerder aanbevolen, maar vermoedelijk nooit uitgevoerd onderzoek naar de bouw- en cultuurhistorische waarden.