Zoals het er nu uitziet, blijft het kerkje behouden. Daar zijn inmiddels nestkasten opgehangen. Ook de bunker blijft vermoedelijk bestaan. Er is nog wel een probleem met de veiligheid en het onderhoud. Mogelijk kunnen wij de gebouwen zonder de ondergrond overnemen en daar voor zorgen. Het zou aardig zijn als van de overige gebouwen de funderingen zouden blijven liggen als een herinnering aan het verleden. Het gebied zou kunnen worden overgedragen aan het Brabants Landschap of aan Natuurmonumenten.