De Nicolaas Clopperstichting heeft problemen met de gemeente. Zo wil die er niet aan meewerken dat het ‘kerkje’ op het voormalige Kamp Beatrixterrein op enigerlei manier in gebruik wordt genomen.