De deken van Eindhoven heeft aan B&W voorgesteld om een inventarisatie van alle Eindhovense kerken te maken. Door de gemeente werd daarop wegens capaciteitstekort nog geen reactie gegeven. Afspraak: In het aanstaande gesprek met Wethouder Fiers moet nogmaals worden aangekaart, welke problemen ontstaan voor de monumentenzorg in Eindhoven. Die worden veroorzaakt door de reorganisaties binnen DSOB, de onderbezetting van de afdeling in tegenstelling tot het vele werk dat er ligt en binnenkort nog zal komen. In de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening zal bovendien artikel 19 vervallen. Daarvoor in de plaats zal wel een soortgelijk artikel worden opgenomen.
De Taskforce Religieus Erfgoed is een landelijke club mensen die zich wil inzetten voor de redding van kerken. Enige maanden geleden heeft een bestuurslid deze club in Eindhoven rondgeleid. De Taskforce was onder de indruk van het Eindhovense kerkenbestand en toonde zich erg enthousiast.