Er is een rapport verschenen met een inventarisatie en waardering van het religieus erfgoed in de stad. Onze Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bekijkt in hoeverre het zinvol is voorstellen te doen voor plaatsing op de lijst. Dit ook in verband met komende plannen om kerkgebouwen te sluiten, omdat die daarna gevaar lopen te worden gesloopt.