In verband met de voorgenomen sluiting van een groot aantal kerken, wordt besloten een lijst van kerken op te stellen die zal worden voorgedragen voor de gemeentelijke lijst. De projectgroep monumenten zal hiervoor met spoedig bijeenkomen en worden versterkt met leden van de projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit en anderen die geïnteresseerd zijn. Het bisdom is bij sluiting geïnteresseerd in pasend hergebruik. Bij de keuze voor sluiting zal het aantal kerkbezoekers een criterium zijn.