Door het sluiten van de kerken moet voor de gebouwen een herbestemming worden gezocht. Het bisdom wil meewerken bij het zoeken van een herbestemming van de gebouwen, maar wil ook graag dat die geld opbrengen, dat weer kan worden gebruikt om andere kerken in de omgeving financieel te steunen. Het is bekend welke gebouwen op termijn gesloten worden en in hoeverre die bescherming genieten. Bekeken moet worden hoe belangrijk die zijn voor het stadsbeeld. Wat doet de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan dit probleem? Het probleem van de gebouwen zou ook door onze projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit kunnen worden bekeken.
Een ander verhaal is het roerende religieus erfgoed. Wat moet daarmee? De musea zijn niet meer geïnteresseerd. In het verleden heeft het plan bestaan in de kooromgang van de Catharinakerk een tentoonstelling in te richten over de geschiedenis van het (ook niet–RK) kerkelijk leven in Eindhoven, maar de gemeente werkte daar niet erg aan mee. Het zou een slechte zaak zijn het kerkelijk erfgoed verloren te laten gaan. Wat niet elders in de omgeving kan worden gebruikt, kan beter tijdelijk (tien, twintig jaar?) worden opgeslagen (in een leegstaande kerk?), om daarna nog eens te kunnen beoordelen wat van belang is en wat niet. De inzichten hierover kunnen in de loop van de tijd veranderen. Over een dergelijk plan zou overlegd kunnen worden met de eigenaars, waarvan de twee resterende parochies de belangrijkste zijn. Misschien is het ook mogelijk van de beste stukken een fotoboek te maken, zoals het al bestaande beeldenboek van monumenten in de openbare ruimte. Een nieuwe projectgroep zal naar de verschillende mogelijkheden kijken.