De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit houdt zich onder meer bezig met de kerken. Er vindt een voorverkenning plaats voor vier kerken die gesloten zijn of worden. Gekeken wordt naar cruciale aspecten zoals de stedenbouwkundige waarde. Vraag is wat samen kan worden gedaan met de Erfgoedgroep. Voor de kerken wordt gedacht aan een inbreng in een poule, zodat de gebouwen gezamenlijk kunnen worden beheerd. Hierbij is nog niet nagedacht over de kosten van zo’n poule. De gemeente heeft hier geen geld voor over. Helmond is een voorbeeld voor hergebruik: Jumbo, schouwburg. Voorgesteld wordt, om de herbestemde kerken in Helmond met een grotere groep te bekijken.