In verband met de te verwachten sluiting van kerken is het belangrijk dat er een checklist komt om de kwaliteit van de gebouwen te kunnen bepalen. De projectgroep Religieus Erfgoed heeft de kerken die op de nominatie staan om te worden gesloten en die geen monument zijn al eerder bekeken. Nu zullen alle kerken worden beoordeeld en aan de hand van dezelfde matrix worden getoetst. Intussen is het zorgelijk dat het roerend religieus erfgoed nog vogelvrij is. De projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit heeft naar een aantal kerken gekeken vanuit het oogpunt van stedenbouw en architectuur. Daar gaat de groep mee verder. Het materiaal kan worden gebruikt bij het invullen van de matrix.