Er is een matrix opgesteld om de kerken te waarderen. De projectgroep Religieus Erfgoed heeft de kerken die op de nominatie staan om te worden gesloten en die geen monument zijn al eerder bekeken. Nu zullen alle kerken worden beoordeeld en aan de hand van de matrix worden getoetst. De excursie die gepland is naar de hergebruikte Helmondse kerken is verschoven naar een volgende vergadering.